برای استفاده از تخفیفات زمانی ثبت نام در آزمون ها، هر چه سریعتر اقدام نمایید. جدول تخفیفات زمانی ثبت نام در 6+4 مرحله آزمون های آزمایشی به شرح زیر می باشد:

 


 

 

شما می توانید برای ثبت نام در آزمون های آزمایشی، به دفتر مرکزی موسسه سری عمران مراجعه کرده و یا با شماره تماس هاي  02188300474 يا 02188312527 و یا 09198136238  تماس بگیرید.