ریاضیات عمومی 2


مولفین: مسعود مهدیان،عباس تاجیک

تحت نظارت علمی دکتر محمد صادق معتقدی
ویرایشگر: مجید فرقانی
تعداد صفحات:544

قیمت : 1280000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1152000 ریال

0