معادلات دیفرانسیل


مولفین: مسعود مهدیان،مجید فرقانی

تحت نظارت علمی دکتر محمد صادق معتقدی
ویرایشگر: محمد آهنگر
تعداد صفحات:544

قیمت : 1280000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1152000 ریال

0