مکانیک خاک (نسل جدید)


مولف: ساسان امیر افشاری
ویرایشگر: حسین فراهانی
تعداد صفحات:504
(همراه با آزمون اردیبهشت 97)

قیمت : 1380000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1242000 ریال

0