هیدرولیک (نسل جدید)


مولفین: ساسان امیرافشاری، حسین فراهانی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات:368
(همراه با آزمون اردیبهشت 97)

قیمت : 880000 ریال

مبلغ با تخفیف : 792000 ریال

0