سازه های بتنی جلد 1(نسل جدید)


مولفین: محمد آهنگر، نادر فنائی، محسن حیدری
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات:312

قیمت : 780000 ریال

مبلغ با تخفیف : 702000 ریال

0