بارگذاری سازه ها (نسل جدید)


مولف:رضا کامرانی راد

تعداد صفحات : 436

(همراه با آزمون مهر 98)

قیمت : 1280000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1152000 ریال

0