سازه های فولادی (نسل جدید-نظام مهندسی)


مولفین: محسن حیدری،نادر فنائی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 436

قیمت : 390000 ریال

مبلغ با تخفیف : 351000 ریال

0