سازه های فولادی (نسل جدید-نظام مهندسی)


مولفین: محسن حیدری،نادر فنائی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 484
(همراه با آزمون مهر 98)

قیمت : 1060000 ریال

مبلغ با تخفیف : 954000 ریال

0