سازه های بتنی (نسل جدید-نظام مهندسی)


مولف: ندا بزرگی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 440
(همراه با آزمون مهر 98)

قیمت : 1080000 ریال

مبلغ با تخفیف : 972000 ریال

0