سازه های بتنی (نسل جدید-نظام مهندسی)


مولف: ندا بزرگی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 388

قیمت : 420000 ریال

مبلغ با تخفیف : 378000 ریال

0