تحلیل سازه ها (نسل جدید-نظام مهندسی)


مولفین: نادر فنائی، احمد جوزدانی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 232

قیمت : 230000 ریال

مبلغ با تخفیف : 207000 ریال

0