تحلیل سازه ها (نسل جدید-نظام مهندسی)


مولفین: نادر فنائی، احمد جوزدانی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 256
(همراه با آزمون مهر98)

قیمت : 520000 ریال

مبلغ با تخفیف : 468000 ریال

0