مکانیک خاک و مهندسی پی (نسل جدید-نظام مهندسی)


مولف: حسین فراهانی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 224

قیمت : 240000 ریال

مبلغ با تخفیف : 216000 ریال

0