مکانیک خاک و مهندسی پی (نسل جدید-نظام مهندسی)


مولف: حسین فراهانی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 224

قیمت : 230000 ریال

مبلغ با تخفیف : 207000 ریال

0