بستۀ آموزشی خاک-آب


مولف: گروه مولفین خاک و آب سری عمران

شامل کتاب های: مکانیک خاک، پی سازی(1*2)، مکانیک سیالات، هیدرولیک

قیمت : 4730000 ریال

مبلغ با تخفیف : 4020500 ریال

0