بستۀ آموزشی سری عمومی


مولف: گروه مولفین سری عمومی

شامل کتاب های:زبان عمومی گرامر در50 روز،زبان عمومی واژگان در100 روز، ریاضیات عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل،

قیمت : 5900000 ریال

مبلغ با تخفیف : 5015000 ریال

0