بانک سولات آزمون محاسبات (نگاه حرفه ای)


مولفان : احمد جوزدانی ،ندا بزرگی ،حسین فراهانی ،رضا کامرانی راد ،

تعداد صفحات : 504

(همراه با آزمون مهر 98)

قیمت : 1280000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1152000 ریال

0