نرم افزار Etabs 2015 زیر ذره بین (طراحی ساختمان های بتنی- جلد 1)


مولفین: محسن حیدری، رضا کامرانی راد
ویرایشگر: محمد آهنگر
تعداد صفحات: 852

قیمت : 1890000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1701000 ریال

0