طرح واجرای ساختمان های بتن آرمه(ویژه آزمون نظارت و اجرا)


مولفان: زهرا آهنگر-احمد جوزدانی
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 320 (همراه با آزمون مهر 98)

قیمت : 790000 ریال

مبلغ با تخفیف : 711000 ریال

0