طرح واجرای ساختمان های بتن آرمه(ویژه آزمون نظارت)


مولف: زهرا آهنگر
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 264

قیمت : 270000 ریال

مبلغ با تخفیف : 243000 ریال

0