نرم افزار SAP زیر ذره بین (جلد اول - طراحی سازه های صنعتی)


مولف : امیرحسین نامی
تعداد صفحات : 600

قیمت : 1590000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1431000 ریال

0