زبان تخصصی (نسل جدید)


مولفین: محمد اصفهانی،زهرا آهنگر
ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات:312
(همراه با آزمون خرداد 98)

قیمت : 840000 ریال

مبلغ با تخفیف : 756000 ریال

0