ریاضیات عمومی 1


مولفین: مسعود مهدیان،مجید فرقانی

تحت نظارت علمی دکتر محمد صادق معتقدی
تعداد صفحات:668
(همراه با آزمون اردیبهشت 97)

قیمت : 1380000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1242000 ریال

0